Συστατικά σαπουνιών

Νερο

Κανείς δεν μπορεί να φτιάξει σαπούνι χωρίς τη χημική αντίδραση της σαπωνοποίησης και για να πραγματοποιηθεί η χημική αντίδραση αυτή απαιτείται καυστική σόδα διαλυμένη σε νερό. Μόλις προστεθούν τα έλαια, τα μόρια συνδυάζονται και αρχίζει η χημική αντίδραση.
Πρόκειται για μια φυσική χημική αντίδραση που λαμβάνει χώρα όταν τα τριγλυκερίδια των ελαίων αντιδρούν με την καυστική σόδα σχηματίζοντας τα προϊόντα της αντίδρασης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια μπάρα που αποτελείται από σαπούνι, γλυκερίνη και νερό. Το μεγαλύτερο μέρος του νερού εξατμίζεται καθώς το σαπούνι συμπαγοποιείται.